BREWMERCH UTÖKAR STÖDET TILL BRYGGERIER UNDER JUNI & JULI 2020

Tillvaron för oss alla har ändrats de senaste månaderna pga Coronapandemin och Sveriges bryggerier upplever riktigt tuffa tider genom minskad produktion. 
 
Under Juni-Juli kommer vi därför att utöka stödet till bryggerier genom att öka den s.k kick-backen på sålda produkter, från tidigare 25% till nu 40%. Ni som bryggare tar inga som helst risker i ett samarbete med brewmerch.se. Genom vårt egna tryckeri producerar vi merch, lagerför samt sköter distributionen ut till era kunder så att ni kan fokusera på det som ni gör bäst, brygga öl. 
 
  
Via vår unika vendorsite loggar ni in och ser försäljningen samt vad kick-backen genererat. 
 
För dig som har ett bryggeri och vill börja jobba ihop med oss är det bara att slå en signal till vår headmercher David Andersson, 0730585865 så är ni igång på ett kick!
Ni kan såklart även beställa större beställningar direkt till bryggeriet så ni har till sommarens försäljning. Ring David  eller maila in er beställning direkt på david@tshirt.se